מחסנים אוטומטיים אופקים

IMG 03062013 102747פיתוח חדש על העקרון של המחסנים האנכיים מאפשר אחסון באותה שיטה לאורך במקום לגובה. 
המחסן מתאים במיוחד למקומות בהם נדרש פתרון אחסון יעיל, אך אין גובה המאפשר התקנת מחסן אוטומטי אנכי. 
גובה המחסן הינו 330 ס"מ וניתן להרכיב מספר מודולי אחסון לאורך, כל יחידה כוללת מגשי אחסון בשיטה דומה לאחסון במחסן אוטומטי אנכי, כאשר הטכנולוגיה החדשה מאפשרת שינוע מגש מיחידת אחסון הנמצאת בעומק המחסן לעמדת העבודה הנמצאת בחזית המחסן כמוצג בשרטוט.
מידות מגשי האחסון הן 2,500X650 מ"מ, תפוקות המחסן, חלוקת המגשים ויתרונות נוספים כמו במחסנים האוטומטים האנכיים.