(ETV) מערכת שינוע עם קרוניות חשמליות

מערכות שינוע שינוע עם קרוניות חשמליות מאפשרות שינוע של חלקים ,בדיקות מעבדה, ציוד, סחורה וכו' בין שתי נקודות הממקמות במקומות שונים במבנה.

מערכות אלה משלבת קרוניות חשמליות הנעות לאורך רשת מסילות וצמתים אותן ניתן להעביר לכל חלק של הבניין, בין הקומות, באותה הקומה, במסדרות המחברים בין מבנים ועוד 
ניתן להתקין את המסילות בכל צורה - במאוזן, במאונך ואף תלויות מן התקרה. מערכת הבקרה הממוחשבת מאפשרת לבצע משימות לוגיסטיות מורכבות בבתי חולים.

  • מכלים מיוחדים לבתי חולים, על פי הזמנה, להתאמה מרבית לצרכים כמו בדיקות מעבדה, מנות דם, אספקה סרילית, אספקה רפואית וכל ציוד אחר שאינו מתאים לשינוע במערכת פנאומטית.
  • פעולה שקטה המתאימה לסביבת בתי חולים.
  • מבנה עמיד המאפשר תנועה בין מבנים שונים במתחם בית החולים.
  • מבנה מודולרי המאפשר התאמה למבנים בתהליך הרחבה או כאשר יש שינוי בתהליכי העבודה.