מערכות לשינוע אשפה וכביסה

מערכות אוטומטיות לשינוע אשפה בנויות ממערך של צנרת פנאומטית המחברת בין תחנות שילוח מבנים שונים לבין נקודות האיסוף המרכזית של אותו מתחם.

מערכות אוטומטיות לשינוע אשפה משמשות מגדלי מגורים, קמפוסים מוסדיים כמו בתי חולים, בתי מלון, אוניברסיטאות או שכונות מגורים כאשר השרות ניתן הן ברמת קומות המבנים המאכלסים את הקומפלקס והן את השטחים הציבוריים והמסחריים.

המערכות מתחלקות לשני סוגים עקריים:

 • מערכת בוואקום מלא כאשר כל תחנת שילוח מבוקרת מחשב וכל המערכת הינה למעשה מערכת סגורה הנתונה בוואקום מלא.
 • מערכת גראביטי לוואקום כאשר המערכת הפנאומטית מתחברת לשוט אנכי ומשם האשפה משונעת לנקודת האיסוף המרכזית.

המרכיבים המרכזים של המערכת הינם:

 • תחנות שילוח.
 • CHUTE אנכי
 • מפוח, מנוע ובקר תדר.
 • מסנן אוויר
 • צנרת ראשית בקוטר 400 או 500 מ"מ.
 • קולקטור אשפה.
 • דחסנית.
 • תוכנה ובקרה.

המערכות יכולות לבצע הפרדה של סוגי אשפה שונים כאשר השולח מגדיר מראש את סוג האשפה הנכנסת לתחנת השילוח.
המערכת כולה אטומה למניעת ריחות, מונעת לכלוך, מכרסמים וידידותית לסביבה.

יתרונות בולטים:

 • חסכון בשטח (מאוד משמעותי במגדלי מגורים).
 • חסכון בכוח אדם.
 • יתרון תברואתי משמעותי ביותר.
 • מניעת ריחות.
 • צימצום בעלויות הפינוי של האשפה.
 • גמישות תכנונית לאדריכלים.
 • נקודות זכות בבנייה ירוקה.
 • איכות חיים