ROWA – מחסן אוטומטי לניפוק תרופות


20מערכת אחסון וליקוט תרופות אוטומטית. מאפשרת ניצול מרבי של קיבולת אחסון תרופות ותפוקת שירות הלקוחות של בית המרקחת. מערכת זו מיועדת לאחסן אריזות ובקבוקונים ומאפשרת שירות מהיר ויעיל יותר עבור קהל הלקוחות. המערכת הינה מודולארית המותאמת לשטח המצוי בבית המרקחת. בנוסף, מסוגלת לטפל בכל הצרכים האדמיניסטרטיביים כגון הפקת דוח"ות, ניהול הזמנות מלאי, מעקב אחר תנועות ובכך משפרת את פני המקום ואת יעילות כוח האדם המצוי בו. בין יתרונותיה הרבים, נמנים למשל ייעול העבודה ואופי השירות, הפחתת ההוצאות השוטפות והגדלת רווחים, פתח עבור שירותים מתקדמים ברמת השירות האוטומטי ועוד.